Raadselachtige praktijken

Welcome to your Raadsels

Hieronder zie je de raadsels die je ook in de pot hebt gevonden. Noteer bij de raadsels de juiste nummers.

Let goed op als je de resultaten verstuurt want dan verschijnt er vervolgens een scherm met daarop de methode hoe je het cijfer voor de code voor het sleutelkastje berekent. In dat kastje vinden jullie vervolgens een nummer voor de code van kluis 1.

Raadsel 1. In Gent wonen een aantal studenten samen in een studentenhuis waar enkel Grieks, Italiaans en Engels gesproken wordt. 3 studenten spreken Grieks, Italiaans en Engels. 7 studenten spreken Engels. Twee studenten zijn tweetalig en spreken enkel Grieks en Italiaans. Één studentje spreekt Engels en Grieks. Eén van de studenten spreekt alleen maar Italiaans en drie alleen maar Grieks. Hoeveel studenten wonen er in het studentenhuis?

Raadsel 2. Een dief wil graag een kluis openmaken, maar hij weet de 5-cijferige code niet. Hij weet wel het volgende: Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan veertien. Het vierde getal is een meer dan het tweede. Het eerste getal is een minder dan twee keer het tweede getal. Het tweede plus het derde getal is gelijk aan tien. De som van alle getallen is gelijk aan dertig. Wat is de code van de kluis?

Raadsel 3. Welke van de hierna volgende beweringen is waar? 1. Precies 1 van deze beweringen is onwaar. 2. Precies 2 van deze beweringen zijn onwaar. 3. Precies 3 van deze beweringen zijn onwaar. 4. Precies 4 van deze beweringen zijn onwaar. 5. Precies 5 van deze beweringen zijn onwaar. 6. Precies 6 van deze beweringen zijn onwaar. 7. Precies 7 van deze beweringen zijn onwaar. 8. Precies 8 van deze beweringen zijn onwaar. 9. Precies 9 van deze beweringen zijn onwaar. 10. Precies 10 van deze beweringen zijn onwaar.